Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Trả lời:

- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)

- Webside là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung - hay gọi là địa chỉ của website;

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan