Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Đề bài

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

Lời giải chi tiết

- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)

- Webside là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung - hay gọi là địa chỉ của website;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí