Câu 4 trang 121 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống mà em biết.

Đề bài

Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống mà em biết.

Lời giải chi tiết

Một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống mà em biết là:

- Mô phỏng quá trình dạy học trong nhà trường.

- Mô phỏng các đối tượng khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học.

- Phục vụ nhiều mặt khác trong cuộc sống như: y học, thương mại, quản lí xã hội, nghệ thuật, công nghiệp giải trí.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí