Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Trả lời:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:

- Văn bản

- Hình ảnh

- Ảnh động

- Âm thanh

- Phim (đoạn phim)

- Các tương tác.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan