Câu 3. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
2.8 trên 6 phiếu

Hãy liệt kê những điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của Powerpoint

Hãy liệt kê những điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của Powerpoint

Trả lời:

Giống nhau: Có các bảng chọn, thanh công cụ và các nút lệnh;

Khác nhau: Màn hình PowerPoint có thêm trang chiếu, bảng chọn Slide Show và các hiệu ứng động.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan