Câu 1. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?

Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?

Trả lời:

Một số công cụ ngoài bảng viết hỗ trợ trình chiếu là: Powerpoint, máy chiếu...

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan