Câu 3 trang 14 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 14 Vở bài tập Địa lí 5

Viết trên lược đồ (ở câu 1) các chữ a, b, c, d, đ, e, g, h vào vị trí các con sông, cụ thể:

a) Sông Hồng.

 b) Sông Đà.

c) Sông Thái Bình.

d) Sông Mã.

đ) Sông Cả.

e) Sông Đồng Nai.

g) Sông Tiền.

h) Sông Hậu.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí