Câu 2 trang 14 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 14 Vở bài tập Địa lí 5

Viết trên lược đồ (ở câu 1) các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào vị trí các dãy núi, cụ thể:

1. Dãy sông Gâm.

2. Dãy Ngân Sơn.

3. Dãy Bắc Sơn.

4. Dãy Đông Triều.

5. Dãy Hoàng Liên Sơn.

 6. Dãy Trường Sơn.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu