Câu 1 trang 13 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 13 Vở bài tập Địa lí 5

Dùng bút chì màu tô phần đất liền của Việt Nam trên lược đồ sau đây:

Trả lời

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu