Câu 20.a, 20.b, 20.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 67 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 20.a, 20.b, 20.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 67 VBT Vật lí 7. Có các chất như sau: đồng, nhựa, cao su, nhôm, sứ, nilông, thủy ngân, dung dịch muối ăn, không khí, tre khô, sắt. ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập bổ sung

20.a.

Có các chất như sau: đồng, nhựa, cao su, nhôm, sứ, nilông, thủy ngân, dung dịch muối ăn, không khí, tre khô, sắt. Hãy cho biết những chất nào trong số các chất này ở điều kiện thường là chất dẫn điện ? là chất cách điện ?

Phương pháp giải:

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua: kim loại, dung dịch ................

- Chất không dẫn điện là chất không cho dòng điện đi qua: nhựa, thủy tinh ................

Lời giải chi tiết:

Chất dẫn điện: Đồng, nhôm, thủy ngân, dung dịch muối ăn, sắt.

Chất cách điện: Nhựa, cao su, sứ, nilông, không khí, tre khô

20.b.

Êlectrôn tự do có trong vật nào dưới đây ?

A. Mảnh nilông;

B. Mảnh nhôm;

C. Mảnh giấy khô;

D. Mảnh nhựa.

Phương pháp giải:

trong kim loại có các electron tự do, chúng dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Kim loại dẫn điện có nhiều êlectrôn tự do.

20.c.

Ghép mỗi cụm từ 1, 2, 3, 4 ở cột bên trái với một cụm từ a, b, c, d ở cột bên phải để được một câu đúng.

hình 20.c - bài 20 trang 67 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

sử dụng định nghĩa: dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại

Lời giải chi tiết:

Ghép:

1 – d;         2 – a;         3 – b;         4 – a.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí