Câu 2. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn thông tin máy tính

Đề bài

Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn thông tin máy tính

Lời giải chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn thông tin máy tính

- Yếu tố công nghệ -  Vật lí

- Yếu tố bảo quản và sử dụng

- Virus máy tính

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí