Câu 1. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Đề bài

Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Lời giải chi tiết

Cần bảo vệ máy tính vì:

- Thông tin được tạo ra và lưu trữ trong máy tính ngày càng nhiều, chúng rất quan trọng hoặc được sử dụng thường xuyên;

- Nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng máy tính;

- Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa tới những hậu quả vô cùng to lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí