Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

Trả lời:

- Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt khỏi dãy.

- Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy.


Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com