Câu 18.a, 18.b, 18.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 58,59 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 18.a, 18.b, 18.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 58,59 VBT Vật lí 7. Hai quả cầu nhỏ bằng nhựa mang điện tích cùng loại (cùng dấu) khi đặt gần nhau thì chúng ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập bổ sung

18.a.

Hai quả cầu nhỏ bằng nhựa mang điện tích cùng loại (cùng dấu) khi đặt gần nhau thì chúng

A. hút nhau.

B. đẩy nhau.

C. không đẩy và không hút nhau.

D. có khi đẩy nhau, có khi hút nhau.

Phương pháp giải:

các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau 

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Vì hai điện tích cùng loại thì đẩy nhau.

18.b.

Hai thước nhựa hút nhau sau khi được cọ xát và được đặt gần nhau. Có thể xảy ra trường hợp nào dưới đây ?

A. Hai thước nhựa mang điện tích dương;

B. Hai thước không mang điện (không nhiễm điện);

C. Hai thước mang điện tích âm.

D. Một thước mang điện, còn thước kia không mang điện.

Phương pháp giải:

sử dụng lí thuyết:

- các vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác.  

- các vật nhiễm điện khác loại thì hút

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Vì hai thước nhựa hút nhau nên nếu chúng mang điện thì điện tích của chúng trái dấu nhau, do đó A, C, B sai. Trường hợp 1 thước mang điện vẫn có khả năng hút vật không mang điện. Vì vậy trường hợp D có thể xảy ra

18.c.

Ghép mỗi phần 1, 2, 3, 4 với một phần a, b, c dưới đây để thành một câu đúng nghĩa:

hình 18.c - bài 18 trang 59 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

sử dụng lí thuyết:

- các vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác.  

- các vật nhiễm điện khác loại thì hút

Lời giải chi tiết:

Ghép: 1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – c. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí