Câu 12.1, 12.2, 12.3 phần bài tập trong SBT – Trang 37 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 phần bài tập trong SBT – Trang 37 VBT Vật lí 7. Vật phát ra âm to hơn khi nào?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

12.1

Vật phát ra âm to hơn khi nào? 

A. Khi vật dao động nhanh hơn

B. Khi vật dao động mạnh hơn

C. Khi tần số dao động lớn hơn

D. Cả 3 trường hợp trên

Phương pháp giải:

Khi vật dao động càng mạnh, âm phát ra càng to

Lời giải chi tiết:

Ta có: Khi vật dao động càng mạnh, âm phát ra càng to

=> Vật phát ra âm to hơn khi vật dao động mạnh hơn 

=> Chọn B

12.2.

Điền vào chỗ trống:

Đơn vị đo độ to của âm là ...(1)....

Dao động càng mạnh thì âm phát ra ...(2)...

Dao động càng yếu thì âm phát ra...(3)....

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về độ to của âm

+ Biên độ dao động càng lớn, âm càng to

+ Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB)

Lời giải chi tiết:

(1) đexiben (dB).

(2) càng to.

(3) càng nhỏ.

12.3.

Hải đang chơi ghita.

a) Bạn ấy đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách ...................

b) Khi bạn ấy gảy mạnh, dao động của sợi dây đàn ......, biên độ dao động của sợi dây đàn ...... so với khi bạn ấy gảy nhẹ.

c) Khi bạn Hải chơi nốt cao, các sợi dây đàn ghi ta dao động ........... khi bạn ấy chơi nốt thấp

Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết về độ to của âm

Lời giải chi tiết:

a) Hải đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách gảy mạnh vào dây đàn.

b) Khi gảy mạnh dây đàn: Dao động của dây mạnh, biên độ của dây lớn. Khi gảy nhẹ dây đàn: Dao động của dây yếu, biên độ của dây nhỏ.

c) Khi chơi nốt cao: Dao động của sợi dây đàn ghita nhanh. Khi chơi nốt thấp: Dao động của sợi dây đàn ghita chậm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.