Bài 7 trang 29 SGK Toán 7 tập 2


Tính giá trị các biểu thức sau

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau tại  \(m = -1\) và \(n = 2\):

a) \(3m - 2n\);

b) \(7m + 2n - 6\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(m = -1\) và \(n = 2\) vào biểu thức \(3m - 2n\) ta có:

      \(3.(-1) - 2.2 = -3 - 4 = -7\)

Vậy giá trị của biểu thức \(3m - 2n\) tại \(m = -1\) và \(n = 2\) là \(-7\).

b) Thay \(m = -1\) và \(n = 2\) vào biểu thức  \(7m + 2n - 6\) ta có

     \(7.(-1) + 2.2 - 6 = -7 + 4 - 6 = -9\)

Vậy giá trị của biểu thức \(7m + 2n - 6\) tại \(m = -1\) và \(n = 2\) là \(- 9\).


Bình chọn:
4.6 trên 255 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí