Bài 7 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Giải bài tập Bài 7 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai:

Khi hai địa mảng tách xa nhau sẽ tạo thành núi ngầm dưới đại dương, có vật chất dưới sâu đùn lên:

☐ Đúng.

☐ Sai.

Lời giải chi tiết

Khi hai địa mảng tách xa nhau sẽ tạo thành núi ngầm dưới đại dương, có vật chất dưới sâu đùn lên:

☒ Đúng.

☐ Sai.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất