Giải bài 4 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Đánh dấu × vào ô ý em cho là đúng hoặc sai.

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

☐ Đúng                                 ☐ Sai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tọa độ địa lí - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

☐ Đúng                                ☒ Sai

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 28 phiếu