Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào bản đồ (hình 2) em hãy:

Xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và H vào trong bảng dưới đây:

Kinh độ

Vĩ độ

Tọa độ địa lí

 

 

 \(\eqalign{& G\left\{ {} \right. \cr & H\left\{ {} \right. \cr} \)

Lời giải chi tiết

Xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và H vào trong bảng dưới đây:

Kinh độ

Vĩ độ

Tọa độ địa lí

120oT

 

100oT

60oB

 

60o33’B

 \(\eqalign{& G\left\{ \matrix{{120^0}T \hfill \cr {60^0}B \hfill \cr} \right. \cr & H\left\{ \matrix{{100^0}T \hfill \cr {60^0}33'B \hfill \cr} \right. \cr} \)

Điền các hướng vào đầu các mũi tên ở hình 2.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí - Tập bản đồ Địa lí 6