Bài 4 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 4 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 7 hay nhất.

Đề bài

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 41 SGK, em hãy:

Chọn ra một số biểu đồ thuộc đới nóng.

Đánh dấu × vào những ô trống thể hiện ý em cho là đúng:

Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

☐ Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

☐ Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

☐ Cả hai ý trên.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ thuộc đới nóng là biểu đồ B

Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

☐ Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

☐ Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

☒ Cả hai ý trên.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng