Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 7 hay nhất.

Đề bài

Lựa chọn 3 biểu đồ lượng mưa (A, B, C) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các sông (X, Y) trang 40 trong SGK, sắp xếp thành 2 cặp cho đúng. Chọn các từ đã cho (Mưa theo mùa; Mưa quanh năm; Có thời kì khô hạn kéo dài; Có đầy nước quanh năm; Có mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng có nước) điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây, sau đó nối mũi tên của biểu đồ lượng mưa với biểu đồ lưu lượng nước các sông.

Biểu đồ lượng mưa Chế độ mưa
A  
B  
C  

 

Biểu đồ lưu lượng nước Chế độ nước của sông
X  
Y  

Lời giải chi tiết

Biểu đồ lượng mưa

Chế độ mưa

A

Mưa quanh năm

B

Có thời kì khô hạn kéo dài

C

Mưa theo mùa

 

Biểu đồ lưu lượng nước

Chế độ nước của sông

X

Có đầy nước quanh năm

Y

Có mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng có nước

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng