Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Bình chọn:
4.6 trên 93 phiếu

Các chương, bài khác