Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu

Các chương, bài khác