Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7


Giải bài 1 trang 12 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát kĩ ba ảnh (A, B, C) trang 39 trong SGK, điền vào chỗ chấm (…) nội dung phù hợp:

Đề bài

Quan sát kĩ ba ảnh (A, B, C) trang 39 trong SGK, điền vào chỗ chấm (…) nội dung phù hợp:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác tranh ảnh, lược đồ, sơ đồ và lát cắt địa lí.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 35 phiếu
  • Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

    Giải bài 2 trang 12 tập bản đồ Địa lí 7, Điền vào chỗ chấm (....) nội dung thích hợp, sau đó lựa chọn biểu đồ (A, B, C) cho phù hợp với ảnh xavan ở trang 40 trong SGK. Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ ..... là phù hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì: .......

  • Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

    Giải bài 3 trang 12 tập bản đồ Địa lí 7, Lựa chọn 3 biểu đồ lượng mưa (A, B, C) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các sông (X, Y) trang 40 trong SGK, sắp xếp thành 2 cặp cho đúng. Chọn các từ đã cho (Mưa theo mùa; Mưa quanh năm; Có thời kì khô hạn kéo dài; Có đầy nước quanh năm; Có mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng có nước) điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây, sau đó nối mũi tên của biểu đồ lượng mưa với biểu đồ lưu lượng nước các sông.

  • Giải bài 4 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

    Giải bài 4 trang 12 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 41 SGK, em hãy:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí