Giải sách đạo đức lớp 3 Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

Bài 3 trang 50 SGK Đạo đức 3


Giải bài 3 trang 50 SGK Đạo đức 3

Đề bài

Nhận xét tình hình nước sinh hoạt nơi em ở hiện nay bằng cách đánh dấu + vào trống phù hợp:

a) Về lượng nước sinh hoạt:

  Thiếu
  Thừa
  Đủ dùng

b) Về chất lượng nước:

  Sạch
  Ô nhiễm

c) Về cách sử dụng nước.

  Tiết kiệm
  Lãng phí
  Giữ gìn sạch sẽ
  Làm ô nhiễm nước

Lời giải chi tiết

a) Về lượng nước sinh hoạt:

  Thiếu
  Thừa
+ Đủ dùng

b) Về chất lượng nước:

+ Sạch
  Ô nhiễm

c) Về cách sử dụng nước.

+ Tiết kiệm
  Lãng phí
+ Giữ gìn sạch sẽ
  Làm ô nhiễm nước

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 12 phiếu

>> Xem thêm