Giải sách đạo đức lớp 3 Bài 7: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

Bài 3 trang 27 SGK Đạo đức 3


Giải bài 3 trang 27 SGK Đạo đức 3

Đề bài

Hãy bày tỏ sự đánh giá của em về các ý kiến dưới đây bằng cách đánh dấu + vào ô trống phù hợp:

a) Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau.

  Tán thành
  Không tán thành

b) Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.

  Tán thành
  Không tán thành

c) Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng là biểu hiện của tình làng nghĩa xóm.

  Tán thành
  Không tán thành

d) Trẻ em cũng cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng các việc làm phù hợp với khả năng.

  Tán thành
  Không tán thành

Lời giải chi tiết

a) Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau.

+ Tán thành
  Không tán thành

b) Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.

  Tán thành
+ Không tán thành

c) Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng là biểu hiện của tình làng nghĩa xóm.

+ Tán thành
  Không tán thành

d) Trẻ em cũng cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng các việc làm phù hợp với khả năng.

+ Tán thành
  Không tán thành
 
Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm