Giải sách đạo đức lớp 3 Bài 11: Tôn trọng đám tang

Bài 3 trang 42 SGK Đạo đức 3


Giải bài 3 trang 42 SGK Đạo đức 3

Đề bài

Em có tán thành các ý kiến sau không? Vì sao?

a) Chỉ cần tôn trọng đám tang của những người mình quen biết.

b) Tôn trọng đám tang là tôn trọng người đã khuất, gia đình họ và những người cùng đi đưa tang.

c) Tôn trọng đám tang là biểu hiện của nếp sống văn hóa.

Lời giải chi tiết

a) Không tán thành.

Cần tôn trọng người đã khuất dù chúng ta có quen họ hay không.

b) Tán thành.

Do người nhà của người mất đang vô cùng đau khổ thương tiếc. Tôn trọng đám tang chính là tôn trọng họ.

c) Tán thành.

Tôn trọng mọi người là biểu hiện của nếp sống văn hóa: tôn trọng lẫn nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu