Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Quan sát lược đồ “Phân bó lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

- Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

- Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

- Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

- Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

Lời giải chi tiết

- Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

- Ở khu vực Đông Nam châu Á khoảng vĩ độ 100đến vĩ độ 100N

- Ở khu vực Nam châu Á khoảng vĩ độ 230đến vĩ độ 270B

- Ở khu vực Nam châu Mĩ khoảng vĩ độ 100đến vĩ độ 50B

- Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

- Ở khu vực Đông châu Âu khoảng vĩ độ 400đến vĩ độ 650B

- Ở khu vực Đông Bắc châu Á khoảng vĩ độ 400đến vĩ độ 600B

- Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

- Ở khu vực Bắc châu Phi khoảng vĩ độ180đến vĩ độ 300B

- Ở khu vực Trung châu Á khoảng vĩ độ 300đến vĩ độ 500B

- Ở khu vực Tây châu Á khoảng vĩ độ 100đến vĩ độ 400B.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa