Giải bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 6


Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng: a, TP. Hồ Chí Minh

Đề bài

Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng:

a, TP. Hồ Chí Minh

- Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau) .................

- Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X .................

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là .................

- Lượng mưa ít nhất ................. vào tháng ................. 

- Lượng mưa nhiều nhất ................. vào tháng ................. 

- Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ................. đến tháng ................. 

- Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ................. đến tháng ................. 

b, Huế

- Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII ................. 

- Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau) ................. 

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là ................. 

- Lượng mưa ít nhất ................. vào tháng ................. 

- Lượng mưa nhiều nhất ................. vào tháng ................. 

- Mùa khô ở Huế từ tháng ................. đến tháng ................. 

- Mùa mưa ở Huế từ tháng ................. đến tháng .................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét, phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a, TP. Hồ Chí Minh

- Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)163mm

- Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X 863mm

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là 1026mm

- Lượng mưa ít nhất 14mm vào tháng 2

- Lượng mưa nhiều nhất 160mm vào tháng 6

- Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)

- Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng đến tháng X

b, Huế

- Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII 460mm

- Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau) 2430mm

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là 2890mm

- Lượng mưa ít nhất 48mm vào tháng IV

- Lượng mưa nhiều nhất 673mm vào tháng XI

- Mùa khô ở Huế từ tháng II đến tháng VII

- Mùa mưa ở Huế từ tháng VII đến tháng I (năm sau)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 32 phiếu
  • Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 6

    Giải bài 2 trang 28 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (trang 29), em hãy cho biết Việt Nam ở trong khu vực có lượng mưa trung bình là ................. trong khi đó ở bán đảo ................. và Bắc Phi có vĩ độ tương tự như nước ta nhưng lượng mưa chỉ có

  • Giải bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 6

    Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát lược đồ “Phân bố lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

  • Giải bài 4 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 6

    Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy tìm và ghi lại tên, lượng mưa hai khu vực có lượng mưa cao nhất và thấp nhất:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí