Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng:

a, TP. Hồ Chí Minh

- Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau) .................

- Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X .................

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là .................

- Lượng mưa ít nhất ................. vào tháng ................. 

- Lượng mưa nhiều nhất ................. vào tháng ................. 

- Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ................. đến tháng ................. 

- Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ................. đến tháng ................. 

b, Huế

- Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII ................. 

- Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau) ................. 

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là ................. 

- Lượng mưa ít nhất ................. vào tháng ................. 

- Lượng mưa nhiều nhất ................. vào tháng ................. 

- Mùa khô ở Huế từ tháng ................. đến tháng ................. 

- Mùa mưa ở Huế từ tháng ................. đến tháng .................

Lời giải chi tiết

a, TP. Hồ Chí Minh

- Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)163mm

- Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X863mm

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là1026mm

- Lượng mưa ít nhất14mm vào tháng2

- Lượng mưa nhiều nhất160mm vào tháng6

- Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)

- Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng đến tháng X

b, Huế

- Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII 460mm

- Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau) 2430mm

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là 2890mm

- Lượng mưa ít nhất 48mmvào tháng IV

- Lượng mưa nhiều nhất 673mm vào tháng XI

- Mùa khô ở Huế từ tháng II đến tháng VII

- Mùa mưa ở Huế từ tháng VII đến tháng I (năm sau)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa