Giải bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.

a, Yêu cầu

- Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

b, Hướng dẫn cách tiến hành:

- Bước 1: Lập một hệ trục:

OX thể hiện lượng mưa, 1 cm ứng với 50 mm lượng mưa

O’X’ thể hiện nhiệt độ, 1 cm ứng với 5oC

Trục ngang biểu hiện các tháng, 1 cm ứng với 1 tháng

- Bước 2: Thể hiện lượng mưa bằng biểu đồ hình cột, nhiệt độ bằng đường biểu diễn

Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trong năm ở Hà Nội

- Bước 3: Ghi tên biểu đồ và ghi các chú thích vào biểu đồ đã vẽ

- Sau khi hoàn thành biểu đồ, em hãy cho biết những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian là bao nhiêu tháng?

- Yếu tố nào trên biểu đồ được thể hiện theo đường?

- Yếu tố nào trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột?

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Đơn vị để tính nhiệt độ là ... Đơn vị để tính lượng mưa là ... 

- Nhiệt độ cao nhất ... vào tháng ... Nhiệt độ thấp nhất ... vào tháng ... Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất ...

- Lượng mưa cao nhất ... vào tháng ... Lượng mưa thấp nhất ... vào tháng ... Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong năm của Hà Nội

- Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ gồm nhiệt độ và lượng mưa, trong thời gian 12 tháng.

- Yếu tố trên biểu đồ được thể hiện theo đường: nhiệt độ.

- Yếu tố trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột: lượng mưa.

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố: nhiệt độ.

- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố: lượng mưa.

- Đơn vị để tính nhiệt độ là oC. Đơn vị để tính lượng mưa là mm.

- Nhiệt độ cao nhất: 28,9oC vào tháng VII. Nhiệt độ thấp nhất: 16,4oC vào tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 12,5oC.

- Lượng mưa cao nhất: 335 mm vào tháng VIII. Lượng mưa thấp nhất: 23 mm vào tháng I. Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 312 mm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 43 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí