Giải bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 6


Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Địa lí 6, Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội a, Yêu cầu - Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

Đề bài

Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

a, Yêu cầu

- Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

b, Hướng dẫn cách tiến hành:

Bước 1: Lập một hệ trục:

OX thể hiện lượng mưa, 1cm ứng với 50mm lượng mưa

O’X’ thê rhieenj nhiệt độ, 1cm ứng với 5oC

Trục ngang biểu hiện các tháng, 1cm ứng với 1 tháng

Bước 2: Thể hiện lượng mưa bằng biểu đồ hình cột, nhiệt độ bằng đường biểu diễn.Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trong năm ở Hà Nội

Bước 3: Ghi tên biểu đồ và ghi các chú thích vào biểu đồ đã vẽ

- Sau khi hoàn thành biểu đồ, em hãy cho biết những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian là bao nhiêu tháng?

- Yếu tố nào trên biểu đồ được thể hiện theo đường?

- Yếu tố nào trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột?

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Đơn vị để tính nhiệt độ là ............... Đơn vị để tính lượng mưa là ............... 

- Nhiệt độ cao nhất: ............... vào tháng ............... Nhiệt độ thấp nhất: ............... vào tháng ............... Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: ............... 

- Lượng mưa cao nhất: ............... vào tháng ............... Lượng mưa thấp nhất: ............... vào tháng ............... Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: ...............

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

                   Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong năm của Hà Nội

 

- Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ gồm nhiệt độ và lượng mưa, trong thời gian 12 tháng.

- Yếu tố trên biểu đồ được thể hiện theo đường là yếu tố nhiệt độ.

- Yếu tố trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột là yếu tố lượng mưa.

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nhiệt độ.

- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố lượng mưa.

- Đơn vị để tính nhiệt độ là oC. Đơn vị để tính lượng mưa là mm.

- Nhiệt độ cao nhất: 28,9oC vào tháng VII. Nhiệt độ thấp nhất: 16,4oC vào tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 12,5oC

- Lượng mưa cao nhất: 335mm vào tháng VIII. Lượng mưa thấp nhất: 23mm vào tháng I. Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 312mm.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 43 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài