CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Bình chọn:
4.5 trên 41 phiếu
 • Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24 .

  Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24 .

  Các cơ quan trong ống tiêu hóa Khoang miệng (răng, lưỡi) Họng (hầu) Thực quản

 • Câu 1, câu 2, câu 3 trang 80 sgk sinh lớp 8

  Câu 1, câu 2, câu 3 trang 80 sgk sinh lớp 8

  Câu 1. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm. Câu 2. Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì ?

 • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 83 sinh học lớp 8

  Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 83 sinh học lớp 8

  Câu 1. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì? Câu 2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ Nhai kĩ no lâu". Câu 3. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ? Câu 4. Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào ?

 • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 89 sinh học lớp 8

  Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 89 sinh học lớp 8

  Câu 1. Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ? Câu 2. Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào ? Câu 3. Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ? Câu 4. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

 • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 92 sinh học lớp 8

  Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 92 sinh học lớp 8

  Câu 1. Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì ? Câu 2. Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non ? Câu 3. Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì ? Câu 4. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào ?

 • Câu 1, câu 2 trang 96 sgk sinh lớp 8

  Câu 1, câu 2 trang 96 sgk sinh lớp 8

  Câu 1. Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng ? Câu 2. Với một khẩu phần ăn đầy đù các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì ?

 • Câu hỏi 3 trang 96 SGK Sinh học 8

  Câu hỏi 3 trang 96 SGK Sinh học 8

  Gan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người.

 • Câu 1 trang 99 sgk sinh lớp 8

  Câu 1 trang 99 sgk sinh lớp 8

  Câu 1: Thử nhớ lại xem quá trình sống của em từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi những tác nhân có hại nào và mức độ tác hại tới đâu đối với hệ tiêu hóa, rồi liệt kê vào bảng 30-2.

 • Câu hỏi 2 trang 99 SGK Sinh học 8

  Câu hỏi 2 trang 99 SGK Sinh học 8

  Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Bài viết được xem nhiều nhất