Câu 5 trang 63 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Hai góc nhọn α và β trong đó α < β . Khẳng định nào sau đây là sai?

Bài 5. Hai góc nhọn \(α\) và \(β\)  trong đó \(α < β\) . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \(\cos \alpha  = \cos \beta \)                                                   

B. \(\sin α < \sin β\)

C. \(α + β  = 90^0⇒ cos α = sin β\)    

D. \(\tan α + \tan β  > 0\)

Trả lời:

Chọn A

Vì với \(α < β\) thì \(cos α > cos β\) . Do đó A sai

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan