Câu 6 trang 62 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Từ hệ thức a2 = b2 + c2 – 2bc cosA trong tam giá, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

Bài 6. Từ hệ thức \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.\cos A\) trong tam giá, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

Trả lời:

$${a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.cosA$$

Khi góc \(A = 90^0\), suy ra \(\cos A = 0\)

Do đó ta có: \({a^2} = {b^2} + {c^2}\) (định lí Py-ta-go)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan