Câu 4 trang 63 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

Bài 4. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. \(\cos 45^0= \sin 45^0\)                                                       

B. \(\cos 45^0 = \sin 135^0\)

C. \(\cos 30^0 = \sin 120^0\)                                                     

D. \(\sin 60^0 = cos 120^0\)

Trả lời:

Chọn D vì: 

\(\left\{ \matrix{
\sin {60^0} > 0 \hfill \cr
\cos {120^0} < 0 \hfill \cr} \right.\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan