Câu 13 trang 64 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm. Gọi góc ABC = α và góc ACB = β. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β.

Bài 13. Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB = 5cm, BC = 13cm\).  Gọi góc \(ABC = α\) và góc \(ACB = β\). Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh \(α\) và \(β\).

Trả lời:

a) \(α > β\)                        b) \(α < β\)                      

c) \(α = β\)                        d) \(α ≤ β\)

Trả lời:

Ta có: \(A{C^2} = {13^2} - {5^2} = 144 \Rightarrow AC = 12\)

\(AC > AB ⇒ sin α > sin β ⇒  α > β\)        

Vậy b ) đúng

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan