Câu 7 trang 63 SGK Hình học 10

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài 7. Tam giác đều \(ABC\) có đường cao \(AH\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin \widehat {BAH} = {{\sqrt 3 } \over 2}\)                                                  

B. \(\cos \widehat {BAH} = {1 \over {\sqrt 3 }}\)

C. \(\sin \widehat {ABC} = {{\sqrt 3 } \over 2}\)                                               

D. \(\sin \widehat {AHC} = {1 \over 2}\)

Trả lời:

Chọn C vì:

\(\widehat {ABC}= {60^0} \Rightarrow \sin \widehat {ABC} = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

loigiaihay.com

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan