Câu 3 trang 63 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài 3. Cho \(α\) là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin α < 0\)                                  B. \(\cos α < 0\)

C. \(\tan α < 0\)                                  D. \(\cot α < 0\)

Trả lời:

Chọn C  vì: Khi \(90^0< α < 180^0\) thì: \(\sin α > 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(α\) đều nhận giá trị âm.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan