Câu 8 trang 64 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài 8. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin α = \sin (180^0– α)\)                                    

B. \(\cos α = \cos (180^0– α)\)

C. \(\tan α = \tan (180^0 – α)\)                                    

D. \(\cot α = \cot (180^0 – α)\)

Trả lời:

A đúng vì: Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan