Câu 23 trang 66 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Cho hai vecto (overrightarrow a = (4,3)) ; và (overrightarrow b = (1,7)) . Góc giữa hai vecto (overrightarrow a ) và (overrightarrow b ) là:

Bài 23. Cho hai vecto \(\overrightarrow a  = (4;3)\) ; và \(\overrightarrow b  = (1;7)\) . Góc giữa hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là:

A. \(90^0\)                           B. \(60^0\)                                         

C. \(45^0\)                           D. \(30^0\)

Trả lời:

Chọn C.

Sử dụng công thức cosin của hai góc giữa hai vecto:

Với \(\overrightarrow a  = (4,3)\) ; và \(\overrightarrow b  = (1,7)\) ; và ta có: 

\(\cos (\overrightarrow a ,\overrightarrow b ) = {{{a_1}{b_1} + {a_2}{b_2}} \over {\sqrt {{a_1}^2 + {a_2}^2} \sqrt {{b_1}^2 + {b_2}^2} }}= {{4.1 + 3.7} \over {\sqrt {{4^2} + {3^2}} .\sqrt {{1^2} + {7^2}} }} = {{\sqrt 2 } \over 2}\)

Góc giữa hai vecto \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là: \(45^0\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan