Câu 18 trang 65 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Cho hai góc nhọn α và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

Bài 18. Cho hai góc nhọn \(α\) và \(β\) phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

A. \(\sin α = -\cos β\)                                                  

B. \(\cos α = \sin β\)

C. \(\tan α = \cot β\)                                                    

D. \(\cot α = \tan β\)

Trả lời:

A sai vì: Hai góc phụ  nhau thì sin góc này bằng cos góc kia.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan