Câu 21 trang 65 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 7cm, CA = 9cm. Giá trị của cos A là:

Bài 21. Tam giác \(ABC\) có \(AB = 4cm, BC = 7cm, CA = 9cm\). Giá trị của \(\cos A\) là:

A. \({2 \over 3}\)                      

B. \({1 \over 3}\)                                   

C. \( - {2 \over 3}\)                                  

D. \({1 \over 2}\)

Trả lời:

Sử dụng hệ quả của định lí cosin: \(\cos A = {{{b^2} + {c^2} - {a^2}} \over {2bc}} = {{{9^2} + {4^2} - {7^2}} \over {2.9.4}} = {2 \over 3}\)

Từ đó ta tính được \({\mathop{\rm cosA}\nolimits}  = {2 \over 3}\). Vậy chọn A.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan