Câu 24 trang 66 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Cho hai điểm M= (1, -2) và N = (-3, 4). Khoảng cách giữa hai điểm M và N là:

Bài 24. Cho hai điểm \(M= (1; -2)\) và \(N = (-3; 4)\). Khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(N\) là:

A. \(4\)                                                 B. \(6\)  

C. \(3 \sqrt6\)                                     D.  \(2 \sqrt{13}\)

Trả lời:

Chọn D.

Sử dụng công thức: Với \(A(a_1 ;a_2); B(b_1; b_2)\)

\(AB = \sqrt {{{({b_1} - {a_1})}^2} + {{({b_2} - {a_2})}^2}} \)

\(MN = \sqrt {{{( - 3 - 1)}^2} + {{(4 + 2)}^2}}  = \sqrt {52}  = 2\sqrt {13} \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan