Câu 19 trang 65 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng?

Bài 19. Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. \(\sin90^0 < \sin 150^0\)       

B. \(\sin 90^015’ < \sin 90^030’\)

C. \(\cos90^030’ > \cos 100^0\)   

D. \(\cos 150^0 > \cos 120^0\)

Trả lời:

C đúng vì:

Trong khoảng \((0, 180^0)\) thì góc càng lớn, cosin càng nhỏ.

\(α  > β ⇔  \cos α  > \cos  β\)    (góc lớn hơn có cosin nhỏ hơn)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan