Câu 1 trang 63 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

Bài 1. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. \(\sin {150^0} =  - {{\sqrt 3 } \over 2}\)                                            

B. \(\cos {150^0} = {{\sqrt 3 } \over 2}\) 

C. \(\tan {150^0} =  - {1 \over {\sqrt 3 }}\)                                                        

D. \(\cot {150^0} = \sqrt 3 \)

Trả lời:

C đúng vì:

Khi \(90^0< α < 180^0\) thì: \(sin α > 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(α\) đều nhận giá trị âm.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan