Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn; Bài 4. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 51 và 4;                b) 21 và 6;                  c) 71 và 8.

Bài giải

Bài 3. Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Số quả trứng còn lại là

52 - 6 = 46 ( quả trứng )

Đáp số : 46 quả trứng.

Bài 4. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

Bài giải

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan