Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giới thiệu các bài văn mẫu về tác phẩm Về luân lí xã hội nước ta bao gồm các bài phân tích, cảm nhận, liên hệ so sánh hay nhất bám sát chương trình học

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tổng hợp 5 cách mở bài cho tác phẩm Về luân lí xã hội ở nước ta

Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm Về luân lí xã hội ở nước ta hay nhất

Xem chi tiết

Tổng hợp 5 cách kết bài cho tác phẩm Về luân lí xã hội ở nước ta

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm Về luân lí xã hội ở nước ta hay nhất

Xem chi tiết

Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức về luân lí Đông Tây của Phan Châu Trinh) toát lên dũng khí của một người yêu nước và bộc lộ phong cách chính luận độc đáo. Anh (chị) hãy làm rõ văn kiện trên qua phân tích đoạn trích

Những năm đầu thế kỉ XX, nhà chí sĩ cách mạng yêu nước Phan Châu Trinh đã khuấy lên phong trào Duy Tân, mục đích cho dân giàu, nước mạnh, trên cơ sở đó mà tạo nên độc lập quốc gia

Xem lời giải

Đọc hiểu Về luân lí xã hội ở nước ta

Gợi dẫn 1. Phan Châu Trinh (1872 – 1926) tự Tử Cán, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hi Mã, người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kì (nay là thôn Tây Hồ, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh), tỉnh Quảng Nam.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác