Tuần 3. Bạn bè

Bình chọn:
4.7 trên 91 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ trang 22 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe những hành động nào của bạn mình?

Xem lời giải

Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ

Giải bài tập Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ trang 24 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Dựa theo tranh, hãy nhắc lại lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình:

Xem lời giải

Chính tả (Tập chép): Bạn của Nai Nhỏ

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Bạn của Nai Nhỏ trang 24, 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ng hay ngh?

Xem lời giải

Tập đọc: Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A (Năm học 2003 - 2004)

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A (năm học 2003 - 2004) trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tên học sinh theo danh sách được xếp theo thứ tự nào ?

Xem lời giải

Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? trang 26, 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật có trong bảng

Xem lời giải

Tập đọc: Gọi bạn

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Gọi bạn trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Gọi bạn

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Gọi bạn trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

Xem lời giải

Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

Giải bài tập Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Dưới đây là 4 câu trong chuyện Kiến và Chim Gáy. Em hãy sắp xếp lại các câu ấy cho đúng thứ tự:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn