Tuần 29. Nam và nữ

Bình chọn:
4.1 trên 65 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Một vụ đắm tàu trang 108 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1. Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta.

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Đất nước

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Đất nước trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó.

Xem lời giải

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 110 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 2. Có thể đặt dấu chấm vào những chỗ nào trong bài văn sau? Viết lại các chữ đầu câu cho đúng quy định

Xem lời giải

Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

Giải câu 1, 2, 3 Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi trang 112 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 3. Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện và bài học mà mỗi em tự rút ra sau khi nghe câu chuyện Lớp trưởng của tôi

Xem lời giải

Tập đọc: Con gái

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Con gái trang 112 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1. Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

Xem lời giải

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại trang 113 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1. Đọc lại một trong hai phần sau đây của truyện Một vụ đắm tàu:

Xem lời giải

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 115 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 3. Với mỗi nội dung sau đây, em hãy đặt một câu và dùng những dấu câu thích hợp.

Xem lời giải

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối trang 116 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 2. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn