Tuần 16: Thương có chữ số 0. Chia cho số có ba chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu