Tuần 15: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu