Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 4 - Tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 67 phiếu
B. Kết nối trang 60

Người ta xếp những chai nước mắm vào 144 hộp, mỗi hộp 12 chai. Tính giá trị của biểu thức a) 312 x 128 – 31 540 : 415 =

Xem lời giải

A. Tái hiện, củng cố trang 2, 3

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm: 55 270; 55 280; ..........; ..........; 55 310; ..........Tính giá trị của biểu thức: a) 2 019 + m : 2 với m = 382; m = 2 020.

Xem lời giải

B. Kết nối trang 3, 4

Tháng Chín, hiệu sách Tiền Phong bán được 12 678 cuốn sách, tháng Mười bán được ít hơn tháng Chín là 1 596 cuốn. Tìm x, biết x – 617 x 3 = 65 527 – 41 724

Xem lời giải

C. Vận dụng, phát triển trang 5

Một tập truyện Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai của Nhà xuất bản Kim Đồng được bán với giá 16 000 đồng....

Xem lời giải

A. Tái hiện củng cố trang 6, 7

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 312 450; 312 460; ..............; ..............; 312 490; .............Đọc nhẩm các số sau và cho biết chữ số 6 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:603 842; 862 107; 375 658.

Xem lời giải

B. Kết nối trang 7, 8

Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng độ dài cạnh hình vuông có chu vi 36 cm, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Số? a) Số bé nhất có sáu chữ số là ...

Xem lời giải

C. Vận dụng, phát triển trang 9

Một người muốn đi từ Hà Nội lên Lào Cai rồi từ Lào Cai đi Thanh Hóa thì hết bao nhiêu tiền mua vé?...

Xem lời giải

A. Tái hiện, củng cố trang 10

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Trong dãy số tự nhiên, số tự nhiên bé nhất là ... Viết giá trị của chữ số 8 trong mỗi số sau: 63 408

Xem lời giải

B. Kết nối trang 11

Số? Số gồm có 9 triệu, 6 trăm nghìn, 6 chục, 5 đơn vị viết là Viết giá trị của chữ số 8 trong mỗi số ở bảng sau ....

Xem lời giải

A. Tái hiện, củng cố trang 13

Trong tháng Chín, một nông trường cao su sản xuất được 9 986 kg mủ (nhựa). Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 6 phút = .................. giây

Xem lời giải

C. Vận dụng, phát triển

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi: Số liệu điều tra dân số của một số nước trên thế giới tính đến ngày 23/3/2017 được viết ở bảng bên.

Xem lời giải

B. Kết nối trang 14

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 4 tấn 34 kg ......... 4 034 kg Một cửa hàng buổi sáng bán được 6 984 kg gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn ....

Xem lời giải

C. Vận dụng, phát triển trang 15

Nam viết các số vào bảng sau nhưng do sơ ý làm dây bẩn che mất một vài số. Em hãy viết các số đã bị che lấp.

Xem lời giải

A. Tái hiện, củng cố trang 16

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3 giờ 15 giây = ...... giây Tìm số trung bình cộng của các số sau: a) 83 và 75. b) 317; 186; 109...

Xem lời giải

B. Kết nối trang 18

Năm 2016 là năm nhuận. Hỏi năm 2018 là năm nhuận hay không nhuận? Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 6 phút 40 giây ...... 404 giây

Xem lời giải

C. Vận dụng, phát triển trang 19

Một số phát minh của nhân loại: Em hãy đọc thông tin trên và cho biết các phát minh đó thuộc thế kỉ thứ mấy.

Xem lời giải

A. Tái hiện, củng cố trang 20

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm 9 345 219 ...... 9 435 219 Nhìn vào biểu đồ và trả lời câu hỏi: Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh các khối lớp của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ ...

Xem lời giải

B. Kết nối trang 22

Có ba đội tham gia trồng rừng. Đội Một trồng được 3 890 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 642 cây... Một công ty may chuyển hàng ba lần. Lần thứ nhất chuyển được 3 564 bộ quần áo

Xem lời giải

A. Tái hiện, củng cố trang 24

Tìm x, biết a) x + 23 155 = 36 236. Tính giá trị của hai biểu thức m x n + p và (m + n) : p biết: m = 24; n = 8; p = 4.

Xem lời giải

C. Vận dụng, phát triển trang 24

Khối lớp Bốn của một trường tiểu học tham gia thu gom giấy làm kế hoạch nhỏ, kết quả được thể hiện trong bảng bên.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất